Osakassopimus

Jokainen Loppukiriin muuttava tekee ns. osakassopimuksen, jossa hän sitoutuu yhteisön kanssa työskentelyyn kykyjensä mukaan. 

ASUNTO OY HELSINGIN LOPPUKIRI

OSAKASSOPIMUS

1.  Asunto Oy Helsingin Loppukiri on yhteisöllinen senioriasuintalo. Tarkoi­tuksena on tarjota asukkaille virikkeellinen asumismuoto, joka aktivoi jo­kaista käyttämään tietojaan, taitojaan ja kokemuksiaan.

2.  Huoneistojen asukkaat sitoutuvat osallistumaan yhteisön toimintaan yhteisön hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Talon sydämenä ovat yhteiset tilat: keittiö, ruokasali, oleskelutilat ja kirjasto sekä saunat, pyy­kinpesu- ja vaatehuoltotilat.

3. Jokaisessa huoneistossa ainakin yhden vakituisen asukkaan tulee olla vähintään 48 -vuotias. Myös vuokralaisen osalta samat ehdot ovat voi­massa.

4.  Osakkeenomistaja sitoutuu pitämään huoneistonsa osakassopimuksen edellytysten mukaisten henkilöiden asuinkäytössä.

5.  Palvelukeskustiloista ja muista yhtiön hallintaan jäävistä tiloista aiheutu­vat menot sisältyvät hoitovastikkeeseen.

6.  Asukasyhteisö, joka muodostuu talon asukkaista, vastaa palvelukeskustilojen kunnossapidosta, hoidosta ja siivouksesta yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.

7.  Osakkeenomistaja on velvollinen siirtämään tämän osakassopimuksen huoneiston edelleen luovutuksen yhteydessä.

8. Tämä sopimus on tehty kahtena samanlaisena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle.


Helsingissä

Huoneisto  nro

Asunto Oy Helsingin Loppukiri Osakkeenostaja/t