Kirjoja, tutkimuksia

Loppukiristä on julkaistu kaksi kirjaa:

Dahlström Marja, Minkkinen Sirkka: Loppukiri. Vaihtoehtoista asumista seniori-iässä. WSOY, Helsinki 2009.

Karisto Antti, Kuhalampi Anja, Tiihonen Arto (toim.): Rantautumisia Arabianrannasta. Ikäinstituutti, Helsinki 2010. 

Loppukiristä tai yhteisöllisestä asumisesta  on tehty  Suomessakin useita tutkimuksia, graduja ja muita opinnäytetöitä.

Oheisessa linkissä on vuonna 2017 kerätty luettelo aiheesta.