Tutkimuksia

Loppukiristä tai yhteisöllisestä asumisesta  on tehty  Suomessakin useita tutkimuksia, graduja ja muita opinnäytetöitä.

Oheisessa linkissä on vuonna 2017 kerätty luettelo aiheesta. 

Loppukiristä on julkaistu kaksi kirjaa:

Dahström Marja, Minkkinen Sirkka: Loppukiri. Vaihtoehtoista asumista seniori-iässä. WSOY, Helsinki 2009.
Karisto Antti, Kuhalampi Anja, Tiihonen Arto (toim.): Rantautumisia Arabianrannasta. Ikäinstituutti, Helsinki 2010.