Huoneentaulu

Huoneentaulu sisältää Loppukiriyhteisön arvot, jotka on laadittu yhdessä pian talon valmistumisen jälkeen. 

1.  Loppukiri on koti, jossa jokainen voi elää jännittämättä, koska sen jokaisella asukkaalla on oikeus tulla hyväksytyksi omana itsenään.  Ihmissuhteiden ohjenuorana on humaanisuus, luottamus ja lojaalisuus. Yhteiset asiat hoidetaan avoimesti ja läpinäkyvästi.

2.  Loppukirin asukkaat ovat tasa-arvoisia. Asioista päätetään yhdessä, kaikki ovat velvollisia osallistumaan yhteisön tehtäviin voimiensa ja taitojensa mukaan. Avainsanoja yhteisten töiden hoitamisessa ovat yhteisvastuu ja joustavuus. Työvuorojen vaihto ja poissaolot ovat mahdollisia, mutta omaa työpanosta ei voi korvata rahalla, vaan keskinäisillä sopimuksilla.

3.  Loppukirin asukkaat ovat suvaitsevaisia ja kunnioittavat toistensa elämänkatsomuksellisia, poliittisia ja uskonnollisia vakaumuksia ja henkilökohtaisen elämän ratkaisuja. He eivät käännytä toisiaan tai tuputa omia yksilöllisiä arvojaan muille.

4.  Loppukiri on hyväntuulisten ja hyväntahtoisten ihmisten koti, jossa vallitsee mukava ja rento ilmapiiri.

5.  Loppukirin asukkaat ovat aktiivisia ja etsivät ongelmiin luovia ratkaisuja. Me kaikki olemme vastuussa siitä, että asiat sujuvat ja yhteisö toimii.

​6.  Arvostamme oppimista, henkistä kasvua, kauneutta ja harmoniaa sekä ympäristössä että ihmissuhteissa.  Loppukiri on mielekkään ikääntymisen pilottihanke, meillä on kanavat auki ympäröivään yhteiskuntaan. Avainsanojamme ovat ilo ja innostus.