Loppukiriyhdistys


Loppukiriyhdistys ry on perustettu 18.2.2013 edistämään ikäihmisten toimintakykyä, hyvinvointia, itsemääräämisoikeutta, omatoimisuutta ja täysipainoista elämää sekä tekemään tunnetuksi yhteisöllistä ja toimintapainotteista senioriasumisen mallia. Helsingin Loppukiri on pioneeri ja kokeilija tällä alueella Suomessa. Yhdistyksen toiminnan keskiössä on ulospäin suuntautuvan tiedottamisen lisäksi yhteisöllistä senioriasumisen mallin kehittäminen edelleen Helsingin Loppukirissä.  Tähän saakka vastaavaa toimintaa harjoitettiin Aktiiviset Seniorit ry:n puitteissa.

Yhdistys järjestää talon esittelyjä tarjoiluineen ulkomaisille ja kotimaisille vieraille. Yhdistyksen jäsenet ovat vuosien varrella käyneet useissa tilaisuuksissa kotimaassa kertomassa Loppukirin elämisenmallista ja tehneet artikkeleita moniin lehtiin. Loppukiristä on julkaistu kaksi kirjaa ja useita tutkimuksia. Yhdistyksen toimesta on organisoitu vuosittain hankkeita ja projekteja, joilla pyritään toimintamallin kehittämiseen edelleen. Monet projekteista on toteutettu yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkijoiden kanssa.

Yhdistys järjestää juhlia, tapahtumia, matkoja ja koulutusta sekä rahoittaa mm.  kuntoutusvälineitä ja digitaalisia ratkaisuja Helsingin Loppukirin tarpeisiin.

Yhdistyksen kaikki jäsenet voivat osallistua hankkeisiin. Jos olet kiinnostunut jäsenyydestä ota yhteyttä.


Kaukaakin käydään tutustamassa taloomme, tässä Korealainen ryhmä